Ginčų sprendimas


ELEKTRONINĖ  VARTOTOJŲ GINCŲ SPRENDIMO PLATFOMA


Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES   dėl altematyvaus vartotojų ginčo sprendimo (toliau - AGS) bei  Europos  Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau - EGS) (toliau - Reglamentas dėl EGS)


Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d. Platforma suteikia galimybę vartotojams, įsigijusiems prekes ar paslaugas intemetu Lietuvoje ar kitoje Europos Sajungos valstybeje, dėl savo galimai paėžeistų teisių gynimo kreiptis per Elektroninio ginčų nagrinejimo platformą. Ši platforma pirmiausia suteikia galimybę vartotojui ir verslininkui geranoriškai išspręsti kilusį ginčą internetu, o jeigu to padaryti nepavyksta, vartotojas sistemos pagalba gali iškarto kreiptis į kompetentingą ginčų sprendimo įstaigą.  Lietuvoje vartotojų ginčus minėtoje platformoje gali nagrinėti Valstybinė vartotoju teisių apsaugos tamyba, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tamyba, Valstybinė energetikos  inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.