Teisės ir sąlygos

Internetinės parduotuvės  www.prekesvasarai.lt Taisyklės ir sąlygos

1) Nuostatos 

Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Prekės vasarai”).

2) Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje „Prekės vasarai“, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma el. parduotuvėje „Prekės vasarai“.

3) Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje „Prekės vasarai“ šių taisyklių ir el. parduotuvės „Prekės vasarai“ nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve „Prekės vasarai“, išskyrus atvejus:

- kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;

- kai vartotojas pažeidžia pakuotės turinį;

- kai vartotojas naudojosi preke;

- kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4) Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes už kurias buvo apmokėta ar kitu atveju kai už jas atsiskaityta sutartą sumą pristatymo momentu.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes už kurias apmokama pristatymo momentu, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 5,00 € baudą. Pardavėjui nuostoliui padengti susidariusias išlaidas Pirkėjas privalo per 5-ias darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui registruotu laišku jo registracijos  el. parduotuvėje „Prekės vasarai“ adresu.

Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve „Prekės vasarai“, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5) Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės „Prekės vasarai“ darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve „Prekės vasarai“ arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjui, susidarius svarbioms aplinkybėms, galima laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės „Prekės vasarai“ veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui, prieš tai pilnai pabaigus Pardavėjo įsipareigojimus Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6) Pardavėjo įsipareigojimai

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės „Prekės vasarai“ teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per dvi darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7) Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje ir/arba prekės gabenimo dokumente  yra laikoma, kad siunta yra perduota be pažeidimų ar/arba kitokių trūkumų.

Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos galite arba turite nepriimti ir apie tai pažymėti siuntos važtaraštyje arba kitame siuntą lydinčiame dokumente. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

 8) Garantiniai įsipareigojimai

Visoms el. parduotuvės „Prekės vasarai“ parduodamoms prekėms, kurioms taikomas garantinis aptarnavimas, pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme, dokumente patvirtinančiame prekės įsigijimą pažymimas garantinio aptarnavimo laikotarpis.

Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas turi pateikti pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje, kitaip prekė garantiniam aptarnavimui gali būti nepriimta.

Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone, prekės naudojimo instrukcijoje.

Pristatydami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą, prekės garantinį taloną bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra) kartu gali būti ir garantiniu talonu.

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu  garantiniu laikotarpiu, apmoka Pirkėjas.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

9) Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Kai pirkėjo netenkina įsigytų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas kai kurios kokybiškos prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

- Prekės nebuvo naudojamos.
- Prekės nebuvo sugadintos.
- Kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.
- Nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).
- Grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.

- Gražinamos prekės yra pristatomos į sandėlį, kur įvertinama, ar prekės buvo grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų.

Jei Pirkėjas tiesiog nori grąžinti prekę, tai galite padaryti per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju Pardavėjas Pirkėjui grąžins pinigus išskaičiavus transportavimo kaštus iki Pirkėjo ir atgal (pagal LR įstatymus ši taisyklė negalioja elektronikos prekėms). Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. ATMINKITE, kad prekės transportavimo kaštai Jums negrąžinami. Jei norite pasirinkti kitą produktą, turite grąžinti pirmąjį ir užsisakyti naują prekę.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas.

Prekės Pardavėjui grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas Pirkėjui gali pasiūlyti didesnės vertės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas  norėdamas grąžinti, keisti prekę, užpildo Prekių gražinimo- keitimo dokumentą. Dėl šio dokumento kreipkitės į Pardavėją ir jį pateiksime el. paštu.

Kada prekės nekeičiamos ir negrąžinamos?
Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Papildoma informacija dėl individulių užsakymų:

Užsakant prekę pirkėjas gali rinktis apmokėjimą:

Sumokėjus visą sumą (100%) pirkėjui prekė pristatoma į nurodytą adresą registracijos metu per nurodytą pristatymo laikotarpį.

Pasirinkus apmokėjimą (grynais kurjeriui), t.y. atsiskaitant gavus prekę į nurodytą adresą, AVANSU APMOKAMA 50% pirkinio sumos į pardavėjo sąskaitą, likusi suma 50% kurjeriui , kai prekė pristatoma Pirkėjui.

Proceso metu, kai vykdomas individualus užsakymas, pirkėjui persigalvojus dėl prekės pirkimo, APMOKĖTAS AVANSAS 50% Pardavėjui, Pirkėjui NEGRĄŽINAMAS dėl patiriamų nuostolių.

10) Šalių atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve „Prekės vasarai“.

Pirkėjas atsako už savo registracijos kodo (slaptažodžių) perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos (slaptažodžių) kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenkate į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvės „Prekės vasarai“ esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11) Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės „Prekės vasarai“ skyriuje “Apie mus” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

12) Nenugalima jėga (force majeure)

   1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

   2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

   3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

13) Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.